דבר ראש האולפנה

"לב רחב גדוש אהבה"

 

הרב ישי מאיר, ראש האולפנה

הרב קוק כותב בספרו "עין אי"ה" (ברכות ז')

"הורונו חז"ל נועם דרך החינוך

כי לא במהלומות יחונך האדם כי אם בדרכי נועם

והירה האמיתית היא יראת הרוממות

הבאה מצירוף האהבה הנאמנה

ועד הזמנים האחרונים לא ירדו חכמי הפדגוגיה לזה,

והיה דרך חינוכם רק במקל חובלים

עד הימים האלו

שהנסיונות הרבות הוכיחום

להשכיל את אשר הורו לנו חז"ל רוח קדשם"

מלאכת החינוך היום דורשת חכמה רבה. בעידן של פתיחות גדולה, אנו נדרשים לנווט את תלמידותינו לבחירה בטוב. לא עוד אנו בוחרים עבורם-אלא הן בשם "חופש הפרט" מחפשות את דרכן…

הרבי מפיאסצנא ב"חובת התלמידים" משווה את תפקיד המחנך לגנן. תפקידו של זה להשקות לזבל וכו' ולתת לצמח את התנאים הטובים לצמיחה. ואמנם הצמח גדל לבד, מכוחו. גם אנו מחוייבים לתת לחניכנו את ה"תפאורה" הכי מוצלחת -ו להתפלל ולהאמין שהם יבחרו בטוב.

מתוך אמונה זו הבאה "מצירוף האהבה הנאמנה" אנו משתדלים להיות גננים נאמנים כדי שה"צמחים" יגדלו באופן היותר מושלם.

 

"ובכן דעו לכם מחנכים יקרים

כי מחנך ראוי לשמו

צריך להיות בעל לב רחב

לב גדוש אהבה לכל ילד מישראל.

על המחנך להיות בעל אהבה כח גדול

עד שרק בקושי יוכל לכלוא רגשותיו

ולעצור עצמו מלנשק כל ילד יהודי…"      (האדמו"ר מקלויזנבורג)