אולפנה שהיא בית

האולפנה שמה לה למטרה לחנך מתוך אהבה גדולה ומתוך אוירה ביתית נעימה.

אנו מאמינים שכדי להקנות מידות טובות, יראת שמיים ואיוירה לימודית נאותה – יש ליצור אקלים נח באולפנה.

כל הפעילות מושתתת על יסוד זה, וב"ה אנו זוכים לאווירה מצויינת בצוות המורות ואצל התלמידות.

קשר אישי אמיץ בין הצוות החינוכי לבנות, פתיחות והכלה גדולה שיש כאן – הן הנכס החשוב ביותר שלנו.

אנו מאמינים שרק על בסיס זה ניתן ללמוד בצורה יעילה, ובעיקר להתחזק למידות טובות וליראת שמים.